AppRunner-sovelluspalvelin

Netlandin verkko- ja mobiilipalveluiden tehokkuuden salaisuus on AppRunner-sovelluspalvelin. Yleiskäyttöinen AppRunner-sovelluspalvelin toimii eri sovellusten yhteisenä ponnistuspohjana mahdollistaen nopean päivitettävyyden ja ylläpidon. Järjestelmän kehittäminen aloitettiin heti Netlandin toiminnan alkuvuosina ja ensimmäinen versio otettiin käyttöön vuonna 1999.

AppRunner-sovelluspalvelimen pääasiallinen tehtävä on huolehtia ohjelmoijien puolesta verkkosovellusten perustarpeista, kuten tietoliikenne- ja tietokantayhteyksistä. Yksinkertaistetusti AppRunner voidaan kuvata hyvin varusteltuna hiekkalaatikkona, jonka käyttäjät voivat keskittyä kaikessa rauhassa olennaiseen, eli mahdollisimman upeiden hiekkalinnojen luomiseen.

AppRunnerin ansiosta sovellusten kehittämistä ei tarvitse koskaan aloittaa tyhjältä pöydältä. Myös olemassa olevien sovellusten muokkaaminen eri asiakkaiden tarpeisiin on järjestelmän oliopohjaisuuden ja tehokkaan parametrisoinnin ansiosta hyvin nopeaa. Verkko- ja mobiilihankkeiden valmistumista AppRunner-sovelluspalvelin suoraviivaistaa erottamalla ohjelmoijien ja suunnittelijoiden työroolit toisistaan; Ohjelmoijat rakentavat palveluiden varsinaiset ohjelmakomponentit ja suunnittelijat sulauttavat ne erilaisiin ulkoasuihin yksinkertaisella AppRunner-kuvauskielellä.

Riippumaton ratkaisu

AppRunner ei rajaa tuotettavan tiedon esitystapaa. Tämä mahdollistaa samaa sovellusta hyödyntävien käyttöliittymien rakentamisen hyvin erityyppisiin ympäristöihin, esimerkiksi erilaisiin mobiililaitteisiin.

AppRunner käyttää avoimia verkkotekniikoita ja se voidaan integroida erilaisiin tietojärjestelmiin. Esimerkkejä integroinnista ovat muun muassa verkkokauppasovelluksen liittäminen myymälän varastotietokantaan ja intranetin käyttöoikeuksien yhdistäminen olemassa olevaan käyttäjätietokantaan

Sovelluspalvelimen tekniikka pähkinänkuoressa


Perustuu olio-arkkitehtuurin mukaiseen sovelluskehykseen

Tukee tehokasta sovelluskomponenttien uudelleenkäyttöä

Pysyvät palvelinprosessit ja tietokantayhteydet varmistavat nopeat vasteajat

Hyvin integroitavissa ulkoisiin tietojärjestelmiin

SQL-standardia tukevat relaatiotietokannat

Toimii Linux-ympäristössä

Kehitetty vuodesta 1999 lähtien