Ratkaisu toimintaohjeiden hallintaan

AppRunner-toimintaohjejärjestelmä on helppokäyttöinen ratkaisu toimintaohjeiden laadintaan, hallinnointiin ja seurantaan. Joustavan rakenteensa ansiosta se palvelee yhtä lailla yksityisiä apteekkeja, sairaala-apteekkeja kuin laboratorioitakin.


Ohjeiden rakenne ja sisältö

Ohjeet muodostuvat varsinaisesta ohjetekstistä sekä metatiedoista. Metatiedot ovat ohjetta kuvailevia tietoja, kuten ohjeen versio, laatija, hyväksyjä, avainsanat ja voimassaoloaika. Itse ohjesisältö voi koostua niin tekstistä, kuvista, liitetiedostoista kuin upotetuista videoistakin. Yksittäinen ohje on saatavilla myös PDF-muodossa, joka sopii erityisesti paperitulostuksiin.


Ohjeiden selaaminen ja hakeminen

Ohjekirjasivulla näytetään oletuksena hakemisto, jossa on listattuna kaikki kyseisen ohjekirjan voimassaolevat ohjeet aakkosjärjestyksessä. Lista on ryhmitelty ohjeen alkukirjaimen mukaisiin ryhmiin. Listan yläpuolella on aakkoslinkit, jotka vievät ryhmien alkuun.

Ohjeita voidaan hakea hakusanalla sekä muiden ohjekirjakohtaisesti käyttöön otettavien hakukenttien perusteella, kuten luokituksen mukaan. Hakusanaa käytettäessä ohjekirja päivittää hakutulosta automaattisesti sitä mukaan kun käyttäjä kirjoittaa hakusanakenttään tekstiä.


Ohjeversioiden vertailu

Ohjeesta voi olla olemassa useampia eri versioita, mutta vain yksi voimassa oleva versio. Jos ohjeesta on useampia versioita, muutoshistoriatiedoissa on eri versioiden kohdalla näkyvissä ”Vertaa”-painike. Ohjeeseen tehdyt lisäykset ja poistot erottuvat selkeästi eri väreillä korostettuina.


Monipuolinen käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeuksia voi hallita eritasoisilla malleilla. Yksinkertaisimmissa toteutuksissa erotellaan ainoastaan sivuston lukijat sekä keskenään tasavertaiset ylläpitäjät. Toisessa ääripäässä sekä käyttäjien että ylläpitäjien toimia ohjataan tarkasti käyttäjäryhmien, sivualueiden ja eritasoisten käyttäjäroolien avulla. Käyttäjät tunnistetaan järjestelmässä sisäisesti ylläpidettävillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tarvittaessa voidaan toteuttaa kertakirjautumisratkaisuja (SSO), esim. AD:ta (Active Directory) hyödyntäen tai kirjautuminen terveydenhuollon varmennekortilla (VRK-kortti).


Ylläpito

Toimintaohjeiden sisältöä muokataan helppokäyttöisen ylläpitotilan kautta. Ylläpitotilassa ylläpitolinkit näkyvät sivustolla ylläpidettävän tiedon kohdalla. Sivuston tekstit kirjoitetaan editorilla, jonka avulla tekstin joukkoon voi lisätä mm. kuvia, linkkejä, taulukoita, videoupotuksia ja erilaisia tekstimuotoiluja. 


Ohjeiden tarkastaminen ja hyväksyminen

Kun ohje on saatu valmiiksi, tulee se ennen käyttöönottoa tarkastaa ja hyväksyä. Ohjeelle voidaan määritellä yksi tai useampi tarkastaja sekä yksi hyväksyjä. Ilmoitukset tarkastusta tai hyväksymistä odottavista ohjeista näytetään järjestelmässä sekä lähetetään lisäksi sähköpostilla. Kun ohje on läpäissyt tarkastukset sekä hyväksytty, ohje voidaan ottaa käyttöön joko heti tai myöhemmin haluttuna ajankohtana.


Lukukuittaukset ja -raportit

Lukukuittauksilla voidaan varmistaa, että henkilöt, joiden työnkuvaan ohje liittyy, ovat varmasti lukeneet ohjeen. Lukukuittauksia voidaan pyytää rooleittain esimerkiksi työtehtävien tai ammattinimikkeiden mukaan, kuten Farmaseutit, Proviisorit tai Laboratoriohoitajat. Lukukuittauspyynnöt näkyvät lukukuittausrooleihin kuuluville henkilöille sekä järjestelmässä että lähetetään sähköpostitse. Ohje kuitataan luetuksi klikkaamalla ohjesivulla olevaa ”Kuittaa luetuksi” -painiketta.

Ohjeiden ylläpitäjä voi seurata ohjeiden lukukuittauksia lukukuittausraportista, josta näkee ketkä ovat kuitanneet ohjeet luetuksi ja keneltä se on vielä lukematta. Ylläpitäjän on myös mahdollista saada raportti automaattisesti sähköpostilla.


Laajennettavuus

Tarvittaessa järjestelmää voidaan laajentaa intranet- tai extranetsivustoksi ottamalla käyttöön lisää erilaisia sovelluksia, kuten tiedotepalsta, lomake-editori, yhteystiedot tai osastotarkastukset sekä toteuttamalla integraatioita muihin tietojärjestelmiin.

 

Keskeisiä ominaisuuksia


Joustava rakenne

Tehokkaat hakutyökalut

Kätevä ohjeversioiden vertailu

Monipuoliset käyttäjäoikeudet

Helppo ylläpito

Selkeä työnkulku tarkastamisesta hyväksymiseen

Tarkka lukukuittausten seuranta ja raportointi

Automaattiset sähköpostimuistutukset

Vaivaton skaalautuvuus ja integroitavuus

Referenssejä


Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Fimlab Laboratoriot Oy

KSSHP Keski-Suomen
Sairaala Nova

Kivistön Apteekki

Pohjanmaan hyvinvointialue

Sydänsairaala

Ota yhteyttä

Varaa aika esittelyyn ja pyydä tarjous myynti@netland.fi .