Linux-pohjaiset palvelinratkaisut

Laajojen verkkohankkeiden yhteydessä toimitamme tarvittaessa valmiiksi asennetut Linux-palvelinlaitteistot AppRunner-sovellustemme alustaksi. Yksittäisten Linux-palvelinten lisäksi saat täydelliset palvelinkokoonpanot palomuureineen sekä sähköposti-, nimi- ja tiedostopalvelimineen.

Merkittävin referenssi on Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n Kopteri ISP-palvelu. Järjestelmää on kehitetty vuodesta 1999 lähtien, jolloin Kopteri ISP-palvelu lanseerattiin. Palvelua varten olemme toimittaneet tarvittavat www-, sähköposti-, DHCP-, VoIP-, nimipalvelu- ja välitys- sekä erilaista seurantaa varten olevat Linux-palvelimet. Peruspalveluiden lisäksi palvelimille on toteutettu useita käyttäjien ja palveluiden hallintaan räätälöityjä sovelluksia. Netland vastaa myös palvelimien ylläpidosta.

Kopterin ISP-palvelu on kokonaisuudessaan toteutettu hyödyntäen Open Source -teknologioita, joista tärkeimpiä ovat Linux-käyttöjärjestelmä, Apache www-palvelin, PostgreSQL-tietokantapalvelin, Sendmail-sähköpostipalvelin sekä Bind DNS-palvelin.