Laidunpankki

Laidunpankki on ProAgria Etelä-Suomen ylläpitämä palvelu, jonka avulla vapaat laitumet ja laidunta tarvitsevat eläimet kohtaavat toisensa. Palveluun jätettyjä karja- ja laidunilmoituksia voi hakea monipuolisten hakukoneiden avulla. Lisäksi sivusto tarjoaa tuhdin tietopaketin laidunnuksesta ja sen sopimuksista. Toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen ja digipalvelulain mukaiseen saavutettavuuteen.

Sekä sivuston ulkoasu että tekniikka on toteutettu Netlandin asiantuntevin voimin.

 laidunpankki.fi

Muita  asiakkaitamme